Historia z odzysku

Skórzyński przytacza mało znaną opowieść Mikojana o naradzie na Kremlu 15 maja 1945 r., kiedy Stalin rozważał natychmiastowy atak na nieprzygotowaną i wycieńczoną wojną Europę. Po drugiej stronie podobne działania nie były brane pod uwagę, a krótki okres hegemonii nuklearnej pozostał niewykorzystany. Dopiero w 1947 r., już po przemówieniu Churchilla w Fulton, została sformułowana „doktryna Trumana” i ruszył plan Marshalla, stawiający na nogi gospodarkę Europy Zachodniej. Nie zmienia to faktu, że USA pozostały całe dekady stroną defensywną, mimo ewidentnych sukcesów, jak przetrzymanie blokady Berlina w 1948 r. czy połowiczny sukces w wojnie koreańskiej. Przez ponad trzy dekady stan posiadania komunizmu zwiększył się – brak pomocy amerykańskiej przesądził o zwycięstwie Mao nad Czang Kaj-szekiem w Chinach. Komunizm zainstalował się na Kubie, lata 60. to mocne wejście Rosji do Afryki przypieczętowane już w latach 70. rewoltami w Angoli i Mozambiku, wreszcie w Etiopii. W latach 70. opanowane zostały Indochiny. Pierwsza zapowiedź porażki to symboliczne odbicie maleńkiej Grenady. Dzieło Reagana, pierwszego prezydenta USA, który w konflikcie z Imperium Zła przeszedł do ofensywy.

Zasługą Skórzyńskiego jest ujawnienie podszewki zimnej wojny, rozmiarów sowieckiej agentury w krajach wolnego świata, potęgi blefu, sukcesów komunistycznej propagandy, często powielanej przez agentów wpływu. Słabsi ekonomicznie, a często militarnie Sowieci rekompensowali swoje niedostatki kradzieżą technologii, działalnością rozmaitych użytecznych idiotów, agentów wpływów, skorumpowanych polityków. Bez długiego ramienia Kremla niemożliwe byłyby rozmaite postępowe rewolucje, kontrkulturowy bunt lat 60. i terroryzm lat 70. Mimo braku kropek nad „i” o dokładne zbadanie aż prosi się dwuznaczna rola Henry’ego Kissingera czy rozgrywanie na korzyść Rosji tendencji w Kościele katolickim, zwłaszcza wokół II Soboru Watykańskiego.

„Zimna wojna była konfrontacją totalną. Obejmowała...
[pozostało do przeczytania 25% tekstu]
Dostęp do artykułów: