Droga życia naszej części Europy. Via Carpatia na liście priorytetowych inwestycji UE

Ostatnia sesja Parlamentu Europejskiego przyniosła między innymi – po wielu latach zabiegów – nowelizację rozporządzenia w sprawie funduszu Łącząc Europę, w którym uwzględniono szlak Via Carpatia.

Oznacza to, że trasa ta znalazła się na liście priorytetowych inwestycji unijnych. – To zagwarantuje finansowanie ze środków unijnych tej strategicznej dla Polski i Europy drogi na jej transgranicznych odcinkach, jak na przykład Rzeszów–Barwinek – mówi europoseł Tomasz Poręba (PiS). Według informacji uzyskanych przez „GP”, zainteresowanie budową szlaku z Kłajpedy do Salonik wyraziło kilka krajów także spoza UE. Są to – oprócz dotąd znanych: Ukrainy, Białorusi, Bośni i Hercegowiny oraz Turcji – także kraje skandynawskie.
Via Carpatia to jedna z kilku ważnych dla naszego kraju strategicznych inicjatyw gospodarczych, obok budowy gazoportu w Świnoujściu – którą zapoczątkował jeszcze w 2006 roku śp. Prezydent Lech Kaczyński. To wówczas odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja, podczas której ministrowie transportu Polski, Litwy, Słowacji i Węgier podpisali tzw. pierwszą Deklarację Łańcucką, przewidującą powstanie szlaku komunikacyjnego Via Carpatia. Cztery lata później w Łańcucie miała miejsce kolejna konferencja dotycząca tej trasy, a w 2016 roku w Warszawie podpisano Deklarację Łańcut II. Przystąpienie do realizacji szlaku zadeklarowały wówczas kolejne zainteresowane państwa.

Jednym głosem
Uczestnicy odbywającej się równolegle z ostatnią sesją Europarlamentu trzeciej, międzynarodowej konferencji w Łańcucie ministrowie transportu (z Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii, Słowacji, Węgier, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Ukrainy oraz Czech), podpisali wypracowany wspólnie wniosek w sprawie włączenia korytarza Via Carpatia do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Miałoby to nastąpić podczas rewizji tej sieci, planowanej jest na rok 2023. Pozwoliłoby to na pozyskanie dalszych funduszy unijnych...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: