Palenie szkodzi

Palenie szkodzi. I dotyczy to zarówno palenia papierosów, jak i książek czy kukieł Judasza. Nie ma przy tym znaczenia, czy tradycja, o której mowa (teraz odnoszę się do Judasza) jest nowa czy stara i czy ma w innych krajach własne odsłony. Istotne jest to, po co się ją wskrzesza (a tu sprawa jest jasna, chodzi o podgrzanie antysemickich i antyizraelskich resentymentów) i jakie ma ona skutki dla Polski (i tu także sprawa jest jasna – wzmacnia wizerunek – nieprawdziwy – kraju antysemitów). I już tylko z tych dwóch powodów należy ją odrzucić.

Głupotą jest przy tym przekonywanie, że przecież Judasz był Żydem, więc nie ma nic złego w przedstawianiu go jako Żyda. Tak
[pozostało do przeczytania 50% tekstu]
Dostęp do artykułów: