Jedna cyfrowa Europa. Europejska dyskusja o bezpieczeństwie internetu nowej generacji

Komisja Europejska we współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) wydały rekomendacje, które mają być wytycznymi we wprowadzaniu w krajach członkowskich sieci mobilnej nowej generacji. Sieć 5G niesie ze sobą niespotykane możliwości rozwoju gospodarek, ale również zagrożenia, które wymagają koordynacji na szczeblu europejskim.


5G to najnowsza generacja sieci mobilnej, znacząco zwiększająca transfer danych oraz ograniczająca czas opóźnień i reakcji urządzeń z nią połączonych. Eksperci są zgodni, że ta nowa jakość mobilnego internetu będzie podstawą do rozpoczęcia nowej rewolucji przemysłowej. Internet oparty na 5G oprócz zmian dla użytkowników wprowadzi nowe rozwiązania w przemyśle, usługach, medycynie i edukacji. Unia Europejska chce bliższej współpracy państw członkowskich u progu tej rewolucji.
– Technologia 5G przyczyni się do transformacji naszej gospodarki i naszego społeczeństwa oraz otworzy ogromne możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw. Nie możemy jednak dopuścić, by proces ten przebiegał bez kompleksowych zabezpieczeń. Musimy zatem bezwzględnie zadbać o to, by infrastruktura 5G w UE była odporna i w pełni chroniona przed lukami o charakterze technicznym lub prawnym – powiedział Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.
Do końca czerwca 2019 r. kraje członkowskie powinny dokonać swoistego audytu związanego z zagrożeniami, jakie mogą spotkać poszczególne kraje po wprowadzeniu sieci 5G. Mowa tutaj o zagrożeniach technicznych (w tym odporność na cyberataki z zewnątrz), uwarunkowaniach prawnych lub zastrzeżeniach wynikających z sytuacji politycznej. Po tym „krajowym przeglądzie zagrożeń” przyjdzie czas na działania ponadeuropejskie. Komisja zaleca współpracę pomiędzy państwami, w których działają ci sami operatorzy sieci. Dla Polski oznacza to współpracę np. z Francją (sieć Orange) czy Niemcami (sieć T-Mobile). Wyniki tych kolektywnych analiz powinny być gotowe do...
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: