Jesień życia z mniejszymi troskami materialnymi. Pracownicze Plany Kapitałowe poduszką bezpieczeństwa dla przyszłych emerytów

Wprowadzany stopniowo od tego roku aż do początku 2021 r. dodatkowy element systemu emerytalnego – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – ma spowodować, że na emeryturze Polacy będą dysponować stałymi dochodami na przyzwoitym poziomie.

Partner dodatku PKO BPPPK – czerpiący m.in. z istniejących na świecie wzorców, np. brytyjskich czy nowozelandzkich – nie pojawia się przypadkowo właśnie teraz. Obserwowane od lat niepokojące zmiany demograficzne – zbyt niski i wciąż niewiele wzrastający przyrost naturalny przy jednoczesnym średnim wydłużeniu się życia, powoduje, że narasta problem starzejącego się społeczeństwa.

Nowy
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: