Jesień życia z mniejszymi troskami materialnymi. Pracownicze Plany Kapitałowe poduszką bezpieczeństwa dla przyszłych emerytów

Wprowadzany stopniowo od tego roku aż do początku 2021 r. dodatkowy element systemu emerytalnego – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – ma spowodować, że na emeryturze Polacy będą dysponować stałymi dochodami na przyzwoitym poziomie.

Partner dodatku PKO BPPPK – czerpiący m.in. z istniejących na świecie wzorców, np. brytyjskich czy nowozelandzkich – nie pojawia się przypadkowo właśnie teraz. Obserwowane od lat niepokojące zmiany demograficzne – zbyt niski i wciąż niewiele wzrastający przyrost naturalny przy jednoczesnym średnim wydłużeniu się życia, powoduje, że narasta problem starzejącego się społeczeństwa.

Nowy system to konieczność
W praktyce okazuje się, że obowiązkowe składki na ZUS odprowadzane przez wszystkich zatrudnionych (oprócz pracujących wyłącznie na podstawie tzw. umów śmieciowych) nie wystarczają na emerytury porównywalne z ostatnimi zarobkami. Jednocześnie rośnie liczba emerytów, którzy muszą być utrzymywani ze składek ubezpieczeniowych młodszych pokoleń, coraz mniej licznych od starszych.
Niewiele pomaga wciąż oficjalnie funkcjonujący dobrowolny, choć niepopularny tzw. trzeci filar systemu emerytalnego – tj. dodatkowe oszczędzanie na emeryturę np. w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
(IKZE). Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu całego 2018 r. dokonano wpłat jedynie na 230 tys. rachunków IKZE oraz 336 tys. rachunków IKE. Niewiele więcej pracowników objętych jest systemem Pracowniczych Programów Emerytalnych (dobrowolne składki na dodatkową emeryturę dla pracowników opłacają ich pracodawcy) czy też wpłaca składki na Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). W stosunku do ok. 15 mln osób obecnie pracujących widoczne jest, że systemy te obejmują niewielką ich część. Niestety, oszczędzanie jest u nas niepopularne, choć przecież część z nas odkłada środki również na lokatach, inwestuje...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: