Wyimaginowany jubileusz czyli polityka historyczna w III RP

Bielsko contra Biała Burzliwe i zmienne dzieje obu krain – Małopolski i Śląska, częste zmiany na terenach pogranicza od przełomu XIII/XIV w. do końca XVIII w. spowodowały, że oba miasta posiadają bogatą i ciekawą historię. Bielsko zawsze śląskie, od czasów XIX w. z dominującym elementem niemieckiego mieszczaństwa i finansjery, było oczkiem w głowie enklawy osadników z głębi Rzeszy czy z terenów austriackich, zwłaszcza iż od XVI w. coraz bardziej ulegało wpływom reformacji. Biała natomiast była...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: