Długie ręce prokuratora Parulskiego. Niewygodne tajemnice z teczki

Prokurator Krzysztof Parulski nie może darować ujawnienia przez „Gazetę Polską” jego teczki personalnej. Po upublicznieniu kompromitujących akt personalnych Parulskiego z lat 1980–2013 autor tekstu dwukrotnie przesłuchiwany był przez Żandarmerię Wojskową. A kilkanaście dni temu dokonano – na podstawie kuriozalnego postanowienia – przeszukania pomieszczeń Wojskowego Biura Historycznego.

W listopadzie 2017 roku w „Gazecie Polskiej” ukazał się artykuł „Tawariszcz Parulski”, ujawniający zawartość jego teczki personalnej. Wynikało z niej m.in., że w 1980 roku sekretarz Studenckiej Grupy Partyjnej na uniwersytecie w Poznaniu Jacek Badocha pisał o przyszłym generale: „Tow. Krzysztof Parulski wstąpił w szeregi PZPR w październiku 1978 roku, będąc studentem III roku prawa. W okresie poprzedzającym fakt wstąpienia do Partii wykazał się bardzo aktywną postawą zaangażowaną w pracy w szeregach SZSP. Postawę zaangażowaną w pracy społecznej reprezentuje również w szeregach Partii”.
Po publikacji m.in. tego ustępu z teczki prokuratora Parulskiego generał z równym „zaangażowaniem” zabrał się za realizację nowego zadania: dopadnięcia osób, które doprowadziły do odsłonięcia jego sekretów.

Cenckiewicz na celowniku
14 marca 2019 roku w siedzibie Wojskowego Biura Historycznego (WBH) im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego pojawiła się Żandarmeria Wojskowa. Na podstawie „postanowienia o żądaniu wydania rzeczy i o przeszukaniu” żandarmi zabezpieczyli związane z gen. Parulskim dokumenty i przeszukali biuro. Akcja miała miejsce podczas nieobecności dyrektora WBH, prof. Sławomira Cenckiewicza, i odbyła się ledwie tydzień po ostatnim przesłuchaniu w Żandarmerii Wojskowej dziennikarza „GP” Grzegorza Wierzchołowskiego. To właśnie on w 2017 roku opisał teczkę Parulskiego.
– Potwierdzam, że doszło do takiego przesłuchania. Śledczy mieli pełną swobodę działania, zabezpieczyli dokumenty potrzebne do śledztwa. Obowiązuje nas...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: