Debaty nie tylko o kondycji gospodarki. Najważniejszy cel to innowacyjność i projekty badawczo-rozwojowe

W trakcie sesji plenarnej 26. Welconomy Forum w Toruniu miały miejsce wystąpienia najważniejszych gości wydarzenia: ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz min. środowiska Henryka Kowalczyka. Odbyło się też kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych.

Przez ostatnie 30 lat nie mieliśmy tak dobrych wskaźników gospodarczych i społecznych jak obecnie. Pozwala to m.in. na coraz szybsze tempo doganiania średniej krajów unijnych pod względem poziomu materialnego społeczeństwa – ocenił min. Jerzy Kwieciński. Służy temu wdrażana przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), opracowana przez premiera Mateusza Morawieckiego.

W przekonaniu min. Kwiecińskiego najważniejszy cel SOR to przestawienie polskiej gospodarki na tor innowacyjności. – W 2017 r. nakłady na badania i rozwój wyniosły 20,6 mld zł i był to wzrost o 14,7 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Polska w 2017 r. przeznaczyła 1,03 proc. PKB na badania i rozwój. Cel na 2020 r. to 1,7 proc. PKB – stwierdził minister inwestycji i rozwoju.

Poinformował też, że wartość wsparcia udzielonego przedsiębiorcom z unijnego Programu Inteligentny Rozwój wynosi ok. 18 mld zł. – Z dotychczas zawartych umów przedsiębiorcy przewidują m.in. utworzenie ponad 330 jednostek badawczo-rozwojowych i powstanie blisko 16 tys. miejsc pracy – dodał.

Na program „Czyste powietrze” przeznaczymy 103 mld zł do 2029 r. – przypomniał minister środowiska Henryk Kowalczyk. W jego przekonaniu głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest emisja z gospodarstw domowych. – Dlatego program „Czyste powietrze” zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. – Ponadto od 1 stycznia br. Państwowy Instytut Ochrony Środowiska odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski. Zapewnia to już nie tylko bieżącą informację dotyczącą jakości powietrza w poszczególnych regionach, ale też możliwość sprawdzenia...
[pozostało do przeczytania 25% tekstu]
Dostęp do artykułów: