Fundusz Sprawiedliwości działa coraz prężniej. Rosnąca sieć ośrodków i infolinia ułatwiają szybką pomoc ofiarom przestępstw

W naszym cyklu tekstów na temat Funduszu Sprawiedliwości pisaliśmy już o sfinansowaniu przez niego budowy Kliniki Budzik dla dorosłych Fundacji „A Kogo?” w Warszawie czy pomocy materialnej i terapeutycznej dla chłopca z Podhala, który uległ wypadkowi drogowemu. Teraz czas na informacje o szerszych działaniach Funduszu.

Przypomnijmy ideę i misję Funduszu - jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pokrzywdzeni przestępstwem, niekoniecznie dysponujący już prawomocnym wyrokiem sądu w swojej sprawie, ze środków Funduszu otrzymują pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną czy materialną.

To, co czyni Fundusz wyjątkowym, to fakt, że nie rozdaje on jak „zwykłe” ośrodki pomocy pochodzącej z pieniędzy podatników czy środków ze zbiórek charytatywnych, ale rozdysponowuje kwoty, zasądzane wobec sprawców przestępstw w ramach tzw. nawiązek. W ten sposób, dosłowny i przenośny, następuje w imieniu państwa realizacja „sprawiedliwości” w postaci zadośćuczynienia – ofiarom – z pieniędzy od przestępców.

Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019-21, realizowany przez Fundusz, zakłada poszerzenie już istniejącej sieci pomocy do 60 ośrodków regionalnych i 337 punktów lokalnych – tak, aby na terenie każdego powiatu powstał co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między nimi nie przekraczała ok. 40 km. W każdym z tych punktów i ośrodków osoba pokrzywdzona i jej najbliżsi będą mogli uzyskać pomoc psychologiczną, prawną i materialną.

W tej chwili działa już 39 ośrodków regionalnych, 176 lokalnych; funkcjonuje też już ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym - kontakt z numerem +48 222 309 900 może być nawet anonimowy, co ułatwia potrzebującym pokonanie wstydu, tworzy poczucie bezpieczeństwa, pozwala wykonać pierwszy krok w celu uzyskania wsparcia.

Program Funduszu przewiduje, że wydatki na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ciągu trzech lat – do...
[pozostało do przeczytania 46% tekstu]
Dostęp do artykułów: