Zatory płatnicze – problem polskich przedsiębiorców

Zetknęło się z nimi około 90 proc. polskich firm. Niestety, Polska wciąż jest niechlubnym liderem opóźnionych płatności, plasując się wysoko w europejskich rankingach. Zatory płatnicze to z definicji nieterminowe wywiązywanie się z odroczonych płatności. Niekiedy powstają samoistnie, ale bywa też, że część firm może wstrzymywać płatności celowo, by na przykład móc obracać przetrzymywanymi środkami.

Brak terminowej zapłaty za towary lub usługi, a także długie oczekiwanie na nią, generują szereg negatywnych konsekwencji. Narastające problemy z otrzymaniem zapłaty występują i wśród małych firm zatrudniających od 10 do 49 osób, i tych największych, mających ponad 250 pracowników. Zatory płatnicze skutkują niemożnością regulowania zobowiązań, ponoszeniem dodatkowych kosztów prowadzenia działalności, ograniczeniem inwestycji, koniecznością podnoszenia cen produktów lub usług, problemami z wprowadzeniem produktu na rynek, ograniczeniem zatrudnienia czy zmniejszeniem pensji pracownikom. Mają również, niestety, efekt domina – brak możliwości regulowania przez wierzycieli własnych należności prowadzi do tego, że kolejne przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw nie otrzymują należności za dostarczone towary lub wykonane usługi. Wpływa to negatywnie na kondycję i rozwój przedsiębiorstw. Jak firmy próbują radzić sobie z zatorami? Najczęściej zasięgają informacji w Krajowym Rejestrze Dłużników – umożliwia on uzyskanie rzetelnych informacji o sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Jest to pewne rozwiązanie, należy jednak pamiętać, że niektóre firmy specjalnie odwlekają płatności, nawet mając bardzo dobrą sytuację finansową. Niekiedy przedsiębiorstwa, które mają problem z płynnością finansową, mają w zwyczaju ratowanie swojej sytuacji kredytem obrotowym – biorąc kredyty w banku, zobowiązują się do spłacenia go w momencie, gdy kontrahenci spłacą swoje wierzytelności. Niestety, wiele firm zadłuża się w ten sposób jeszcze bardziej, gdyż nie wiadomo, kiedy...
[pozostało do przeczytania 50% tekstu]
Dostęp do artykułów: