Premia za innowacje. BGK spłaci kredyt innowacyjnego przedsiębiorcy

Zbudować innowacyjną przewagę
Innowacyjność to słowo, które zrobiło w ostatnich latach zawrotną karierę. Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, że firmy, które szukają nowych rozwiązań i technologii, zyskują na rynku przewagę konkurencyjną. Aby zbudować innowacyjną przewagę, potrzeba dwóch rzeczy: dobrego pomysłu i pieniędzy na jego wdrożenie. Polskim przedsiębiorcom nigdy nie brakowało pomysłowości, a dostęp do środków na wykorzystanie tego potencjału umożliwiają kredyt na innowacje technologiczne dofinansowany premią na spłatę kapitału oraz Gwarancje Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek. Oba instrumenty finansowe oferowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
– Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w ich rozwoju. A w dzisiejszym świecie droga do wzrostu wiedzie poprzez stałe unowocześnianie działalności produkcyjnej lub usługowej i metod zarządzania – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK. – Kredyt na innowacje technologiczne jest narzędziem, dzięki któremu podmioty z sektora MŚP mają szansę w praktyce wdrażać projekty dające takie właśnie efekty. Powiązana z kredytem premia technologiczna w znaczący sposób redukuje obciążenia związane z obsługą tego finansowania. Zwiększa to możliwości wykorzystania innowacyjnego potencjału wśród przedsiębiorców – kończy Przemysław Cieszyński.

Kredyt finansuje premię
Kredyt na innowacje technologiczne w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którym zarządza BGK, finansuje premię technologiczną. Mogą się o nią ubiegać firmy wprowadzające na rynek innowacyjne produkty lub usługi. BGK spłaca za pomocą tej premii część kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w jednym banków komercyjnych uczestniczących w programie pomocy kredytowej dla innowacyjnych firm z sektora MŚP. W taki oryginalny sposób już od 10 lat BGK wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców we wprowadzaniu innowacji na...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: