NIEKTÓRE ASPEKTY TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE SMOLEŃSKIEJ KATASTROFY

OGÓLNY PRZEBIEG WYPADKU

Część skrzydła lewego i prawego, przyległa do kadłuba i wyraźnie poszerzona, często jest nazywana centropłatem. Ta część przechodzi przez kadłub i jest sama w sobie bardzo solidnie zbudowana. W większości wypadków lotniczych, gdy maszyna w jakiś sposób uderza w płytę lotniska, ta część jest najmniej zniszczona w porównaniu z końcami skrzydeł czy końcami kadłuba.

W związku z rys. 2, punkt TAWS (TAWS #38 zgodnie z raportem Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu – NTSB, załącznik 4 do raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych – KBWL) będziemy nazywać punktem krytycznym, w skrócie punkt K. (Plan trajektorii na rys. 2 jest
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: