Krwiobieg gospodarki

System finansowy określa się jako krwiobieg gospodarki. Oznacza to, że prawidłowe funkcjonowanie tego systemu, którego rdzenną część w Polsce stanowi system bankowy, jest koniecznym warunkiem dla niezakłóconej działalności sektora przedsiębiorstw. To stwierdzenie nabiera szczególnej wagi w naszym kraju, gdzie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99,8 proc. ogółu przedsiębiorstw. Nie pozostaje jednak również bez znaczenia w innych krajach UE, gdzie także udział przedsiębiorstw tej wielkości, tzn. zatrudniających mniej niż 250 osób, wynosi około 99 proc.

Istotność znaczenia tego sektora w Polsce można dodatkowo zobrazować ponad 50-proc. udziałem w tworzeniu PKB (według ostatnich dostępnych danych) oraz faktem zatrudniania 69 proc. pracujących we wszystkich przedsiębiorstwach. W Polsce z uwagi na zaszłości historyczne i wynikający stąd niedorozwój polskiego systemu finansowego, w przeciwieństwie na przykład do USA, finansowanie wspomnianych wyżej podmiotów gospodarczych następuje nadal poprzez system bankowy. Stąd polityka kredytowa, prowadzona poprzez banki, określa w znaczącej mierze kierunki rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Z najnowszego raportu „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych” wynika bowiem, że najczęstszą formą finansowania zewnętrznego wśród przedsiębiorstw pozostaje kredyt bankowy. Tą formą finansowania w 2017 roku posiłkowało się 53 proc. średnich firm oraz 43 proc. mikro- i małych przedsiębiorstw. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w 2017 roku pula kredytów udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce zamknęła się sumą 206,5 mld zł (56 proc. wszystkich kredytów udzielonych przedsiębiorstwom). W stosunku do 2016 roku wartość udzielonych kredytów przedsiębiorcom MSP wzrosła aż o 13 mld zł. Wspomniana sytuacja nie jest oczywiście zaskoczeniem, biorąc pod uwagę politykę pieniężną prowadzoną przez Narodowy Bank Polski (utrzymywanie stóp...
[pozostało do przeczytania 56% tekstu]
Dostęp do artykułów: