Mimo sprzeciwów minister Nowak narzucał nam przyjęcie konkretnych rozwiązań prawnych. Rozmowa z prof. dr hab. Elżbietą Chojną-Duch

Departament podatku od towarów i usług oceniał wówczas negatywnie pewne rozwiązania prawne. W odpowiedzi otrzymałam pismo od ministra Sławomira Nowaka, w którym poinformował nas, że trzeba przyjąć rozwiązania, które on proponuje i które znajdowały się w projekcie Platformy Obywatelskiej. Propozycje tego projektu były identyczne z wersją, którą z kolei przedstawiła pani Renata Hayder, będąca wtedy doradcą ministra finansów – mówi Elżbieta Chojna-Duch, prawnik, była wiceminister finansów w rządzie PO. Rozmawia Adrian Stankowski


Jaki był faktyczny stan świadomości wyłudzeń VAT na początku 2008 roku?

Luka w podatku VAT nie posiada jednoznacznej, konkretnej definicji. W polskim systemie prawnym określa się ją albo jako nieuzyskane wpływy, które wynikają z nadużyć podatku VAT, albo jako różnice z wpływów podatków, które powinny zostać teoretycznie osiągnięte. Definicje luki podatkowej różnią się w zależności od danego kraju. W krajach zachodniej Europy, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, luka podatkowa stała się w tym okresie częstą praktyką. Świadomość możliwości wyłudzeń VAT w roku 2008 w Polsce z całą pewnością już była, ale dojrzewała bardzo powoli. Jednakże już wtedy pojawiła się potrzeba poszukiwania narządzi zapobiegających nadużyciom, zarówno w pracach legislacyjnych, jak i przy kontroli stosowania przepisów prawa. Poznawaliśmy stopniowo kwestie związane z szarą strefą czy działalnościami nieujawnionymi organom państwa. Materiały przygotowywał Departament Polityki Podatkowej.

W Ministerstwie Finansów pojawiła się „superpracownik” Renata Hayder, która miała nieformalny, lecz ogromny wpływ na działalność resortu. Jak to możliwe?

To nie była osoba z publicznej administracji podatkowej, tylko z rynku, która doradzała podatnikom w globalnej firmie doradztwa podatkowego, i to rzeczywiście nie było typowe, a nawet znane w ministerstwie. Co więcej, pani Renata Hayder...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: