Klucz do sukcesu na torach. Innowacje kluczem do rozwoju transportu i przemysłu kolejowego

Panel dyskusyjny inaugurujący cykl debat eksperckich prowadzonych podczas niedawnego Kongresu 590 w Rzeszowie dotyczył wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przewozach i zarządzaniu branżą kolejową.

W dyskusji o roli innowacji dla rozwoju transportu kolejowego uczestniczyli Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Artur Dyczko, zastępca prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP, Hubert Stępniewicz, prezes Fabryki Pojazdów Szynowych (FPS) Cegielski oraz Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Dwa tory rozwoju
Rozpoczynając panel wiceminister Andrzej Bittel stwierdził, że rozwój kolei w Polsce prowadzony jest dwutorowo. Jedna droga to modernizowanie infrastruktury zaniedbanej przez długie lata oraz odbudowa zasobów ludzkich. Druga to wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia możliwości przewozowych w ruchu pasażerskim i towarowym.
Andrzej Antoni Olszewski, członek zarządu PKP, ocenił, że jedną i drugą drogę łączy m.in. niedawny zakup przez PKP Cargo lokomotyw Dragon 2 z nowosądeckiego Newagu. Przeznaczony do prowadzenia ciężkich składów towarowych pojazd posiada spalinowy moduł dojazdowy, pozwalający na wyeliminowanie konieczności zmiany lokomotyw na odcinkach pozbawionych trakcji elektrycznej, a to pozwala na oszczędność czasu i obniżenie kosztów transportu.
– Mamy 37 tys. sprawnych wagonów, ale potrzebujemy też innych, zupełnie nowych do realizowania przewozów nowego typu. Jesteśmy liderem technicznej innowacyjności na kolei, bo mamy nie tylko własne linie do produkcji zestawów kołowych w zakładach w Karsznicach (niedaleko Zduńskiej Woli). Kupujemy także nowe lokomotywy, w tym modele hybrydowe z opcją kierowania autonomicznego i przygotowujemy się do wprowadzenia lokomotyw z zasilaniem wodorowym. Także zarządzanie grupą należy interpretować jako innowacyjność – powiedział prezes Warsewicz. Dodał, że PKP Cargo będzie...
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: