Na 100-lecie niepodległości

Kluby ,,Gazety Polskiej” w Hamburgu zorganizowały uroczystość z okazji 100-lecia niepodległości Polski, które odbyły się w katolickim kościele pw. św. Józefa.

Uroczystość objął patronatem narodowym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Mariusz Bartkiewicz, przewodniczący klubu „Gazety Polskiej” w Hamburgu, tak opisuje uroczystości: „Wielkim zaszczytem dla nas jest fakt, iż Prezydent Rzeczypospolitej, Pan Andrzej Duda, objął patronatem narodowym tę piękną uroczystość. Dla nas, członków klubów, sympatyków, ludzi skupionych wokół klubów »Gazety Polskiej«, wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy z rąk Pana Prezydenta, jest bardzo ważne, mobilizujące i determinujące do dalszej solidarnej działalności »ku pokrzepieniu serc« tutaj, na obczyźnie. Po odśpiewaniu hymnu polskiego przemówienie wygłosił konsul generalny w Hamburgu Piotr Golema. Nawiązując do święta, podkreślił, że jubileusz 100-lecia przypomina nam o związku Kościoła z państwem i wiary z kulturą, podając przykład takich postaci jak Mickiewicz, Chopin, Matejko czy Sienkiewicz, jak również grupę społeczną nazywaną »Rycerze Wolności bez Oręża«, jakimi byli wybitni kapłani i wybitne siostry zakonne, zakładający zgromadzenia zakonne, gdzie umacniali katolickość narodu polskiego”. Przewodniczący klubu Mariusz Bartkiewicz odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, w którym znalazły się takie słowa: „W roku stulecia powrotu Rzeczypospolitej do grona wolnych państw, w hołdzie rodakom w kraju i na obczyźnie, którzy przez lata walczyli i zabiegali o wolną Ojczyznę; dla uczczenia zasług Ojców Niepodległości oraz całego Narodu, których zjednoczonym staraniem Polska odrodziła się po latach niewoli; z wyrazami uznania dla organizatora klubów »Gazety Polskiej« w Hamburgu oraz wszystkich partnerów za upamiętnienie jednego z najważniejszych w historii Polski wydarzeń; w przekonaniu, że uroczystość będzie znakomitą okazją do jednoczenia Polaków w Niemczech; z życzeniami, aby podejmowane przez...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: