Wyjście z pułapki poprzez innowacje. Nowe technologie budują przewagę konkurencyjną firm na zagranicznych rynkach

Obecny rząd określa swoje cele działania w krótszej i dłuższej perspektywie. Jednym z najważniejszych to konieczność wyjścia naszej gospodarki z pułapki średniego wzrostu. Służyć ma temu przede wszystkim podniesienie poziomu innowacyjności.

W opinii premiera Mateusza Morawieckiego nie jest to opcja, ale klucz do rozwoju kraju. Wyzwanie to podejmuje u nas szereg firm, w tym wiele z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak największymi możliwościami działania na tym polu dysponują spółki Skarbu Państwa – największe, zwłaszcza przemysłowe, ze względu na odpowiednio dużą skalę działania i dysponowanie wystarczająco znacznymi środkami.

Według Rafała Pawełczaka, wiceprezesa KGHM „Polska Miedź”, strategicznego partnera tegorocznej konferencji „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020” rozwój badań oraz innowacji ma szczególne znaczenie dla KGHM. – Nowe technologie oraz rozwiązania budują przewagę konkurencyjną firmy na zagranicznych rynkach. Pozwalają jednocześnie na zrównoważone gospodarowanie zasobami i zwiększenie efektywności produkcyjnej. Do tej pory pozyskaliśmy blisko 1,3 mln euro z programu Horyzont 2020. Jako duży gracz podejmujemy się znaczącej aktywności w obszarze programów badawczo-rozwojowych – powiedział wiceprezes KGHM.

KGHM był też organizatorem finału drugiej edycji konkursu Scale UP, realizowanego w ramach rządowego programu Start in Poland. Projekt ten stanowi połączenie potencjału młodych, polskich firm technologicznych z wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami dużych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa.

Z kolei spółka Orlen Południe, działająca w ramach Grupy Orlen, rozwija specjalistyczny filar bio. Kładzie przy tym nacisk na rozwój know-how jako podstawę do rozwoju w kierunku biorafinerii. Jednym z elementów tych działań jest wykorzystanie gliceryny technicznej do produkcji glikolu. Znajduje on zastosowanie m.in. w...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: