UŁAŃSKA SZARŻA. Program stypendialny „100 na 100”

Wśród bardzo wielu inicjatyw na stulecie Niepodległości warto zwrcić uwagę na pomysł stypendiów dla współczesnych ułanów, czyli ludzi zaangażowanych społecznie, sportowców, ludzi nauki lub twórców kultury. W wigilię Święta Niepodległości odbędzie się specjalne losowanie, z którego dochód zostanie przeznaczony na ten cel.

Program Stypendialny „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego został zorganizowany przez Fundację LOTTO oraz jej fundatora, Totalizator Sportowy. Inicjatywa kierowana jest do studentów wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce. Comiesięczne stypendium w wysokości 1250 zł brutto będzie wypłacane przez rok (do grudnia 2019 r.). Gracze oprócz wygranej mogą zatem wesprzeć najlepszych studentów – współczesnych ułanów, którzy pojawili się jako motyw przewodni kampanii reklamowej projektu. Współcześni ułani to młodzi, aktywni, zaangażowani społecznie ludzie, utalentowani i innowacyjni w nauce, sporcie lub sztuce, czyli potencjalni beneficjenci Programu Stypendialnego. W kampanii, w tym w spotach i na materiałach reklamowych, ich znakiem jest czapka ułańska.

O stypendia mogą się ubiegać pełnoletni studenci, którzy zaliczyli I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok jednolitych studiów magisterskich i:
- są obywatelami Polski mieszkającymi w naszym kraju lub obywatelami innego państwa, ale posiadają Kartę Polaka;
- są czynnymi studentami uczelni wyższej II roku lub wyżej i mają nie więcej niż 26 lat;
- mają dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,0);
- realizują swoje zainteresowania w różnych obszarach;
- działają na rzecz wzmocnienia postaw patriotycznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska lokalnego;
- nie pobierają stypendiów od firm z kapitałem prywatnym.

Szczegółowe informacje o Programie „100 na 100”, w tym o kryteriach oceny wniosku stypendialnego, a także sam formularz są dostępne na stronie...
[pozostało do przeczytania 3% tekstu]
Dostęp do artykułów: