Poczta na barykadach. Od wolności II RP po krwawe doświadczenie II wojny

Okres II Rzeczypospolitej to jedna z piękniejszych kart w historii Poczty Polskiej. W tak długo oczekiwanym niepodległym Państwie instytucja ta mogła znów pełnić służbę dla polskiego państwa.


Czas rozkwitu dramatycznie zakłóciła wojna, choć nie zahamowała działań Poczty. W skrajnie trudnych warunkach , korzystając z doświadczeń poprzednich pokoleń, trwano na posterunku i włączano się aktywnie w każdy rodzaj działań w imię Niepodległej.


Pierwsze lata Poczty w II Rzeczypospolitej
Odzyskanie niepodległości przyjęto wiązać z symboliczną datą 11 listopada 1918 r., kiedy Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: