Rocznica bitwy nad Dytiatynem

Gliwicki klub „GP” i Strzelcy Rzeczypospolitej ze Śląska po raz 11. uczestniczyli w obchodach rocznicy bitwy z bolszewikami na wzgórzu 325 nad Dytiatynem koło Halicza.

W stoczonej 16 września 1920 roku bitwie 3. batalion 13. Pułku Piechoty walczył z dwiema brygadami bolszewickimi. Oddział złożony z ok. 660 polskich żołnierzy powstrzymał trzykrotnie większe siły sowieckie – doborową jednostkę 8. Dywizji Czerwonych Kozaków. Uratował tym samym tyły 8. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego i sprzymierzonej z Polakami ukraińskiej dywizji kawalerii. Siłami polskimi dowodził kpt. Jan Gabryś. Bitwa zyskała miano polskich Termopil. Bój pod Dytiatynem na cały dzień zatrzymał marsz sił sowieckich. Walka ta przeszła do historii oręża polskiego jako symbol do końca spełnionego żołnierskiego obowiązku. Na polu bitwy wzniesiono kaplicę-pomnik (zniszczoną w 1948 r.). W bitwie poległo 97 polskich żołnierzy, a 86 zostało rannych. Komuniści chcieli, by świat o bohaterach zapomniał. Przez dziesiątki lat nie wspominały o nich podręczniki historii, a propaganda sowiecka próbowała zniszczyć wszystkie ślady ich obecności. Walka żołnierzy polskich została upamiętniona dopiero po 1990 r. napisem na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie: „Dytiatyn 16 IX 1920”. Klubowicze i Strzelcy Rzeczypospolitej razem pełnili wartę honorową podczas uroczystej, ekumenicznej mszy św. pod memoriałem. W uroczystościach z udziałem przedstawicieli władz i delegacji z Polski, miejscowych władz lokalnych, uczestniczyli również okoliczni mieszkańcy, liczni działacze ośrodków skupiających ludność pochodzenia polskiego, harcerze, dzieci i młodzież z okolicznych szkół oraz Strzelcy ze Lwowa. – Wyrażamy wdzięczność i szacunek dla pozostałych tam mieszkańców o polskich rodowodach, rokrocznie czekających na nasz przyjazd! Warto posłuchać, jak pięknie i z jakim zaangażowaniem śpiewają polskie pieśni patriotyczne dzieci z Koziatyna na Podolu – mówiła przewodnicząca gliwickiego klubu...
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: