Gawor – caryca stolicy i jej dwór. Nowe nazwiska bezpieczniaków

Ewa Gawor, kierująca instytucją mającą zapewniać bezpieczeństwo stolicy, zbudowała wokół siebie zespół ludzi związanych z aparatem represji z PRL. Świta zaufanej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz to funkcjonariusze MSW, SB, ZOMO, wyszkoleni na uczelniach przygotowujących esbeków do fachowej walki z wrogami systemu totalitarnego. Ujawniamy nowe nazwiska!

O Ewie Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, zrobiło się głośno po jej decyzji o rozwiązaniu Marszu Pamięci Powstania Warszawskiego, organizowanego przez środowiska narodowe. Uzasadniała swoją decyzję tym, że wznoszono na nim hasła wzywające do nienawiści: „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!”.
Jak ujawnił prof. Sławomir Cenckiewicz, Gawor w okresie komunizmu była funkcjonariuszem MSW, absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Feliksa Dzierżyńskiego i pracownikiem Departamentu PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Służbę w MO pełnili jej mąż, brat, szwagier i wujek. Ojciec i ojczym byli podoficerami LWP. Obecnym mężem szefowej BBiZK jest gen. Mirosław Gawor, który był funkcjonariuszem ZOMO, a następnie Biura Ochrony Rządu PRL. Po 1989 r. zostawał trzykrotnie szefem BOR.
„Gazeta Polska” dotarła do nazwisk kolejnych szarych eminencji z otoczenia Gawor. Naczelnikiem w jej biurze, odpowiedzialnym za imprezy masowe, jest Dariusz Dąbrowski. Jak dowiedziała się „Gazeta Polska”, studiował on w Wyższej Szkole Oficerskiej do 1983 r. Zdobytą wiedzę prezentował w pracy dyplomowej o metodach walki z podziemiem: „Organizacja pracy operacyjnej w obiekcie o szczególnym zagrożeniu wroga antysocjalistyczną działalnością na przykładzie Zakładów Mechanicznych Ursus”. Czy to miała na myśli Gawor, gdy mówiła, że ma u siebie zespół doświadczonych fachowców? Dąbrowski zdobył u swojej szefowej uznanie także w wymiarze finansowym, mając roczne dochody sięgające 225 tys. zł.

Bezpieczniactwo kontra bezpieczeństwo
...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: