V Zjazd Klubów „GP” w USA i Kanadzie

W Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (USA) 17–19 sierpnia odbędzie się V Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w USA i Kanadzie.

W obu tych krajach bardzo aktywnie działa 30 klubów „GP”. Organizatorem zjazdu są miejscowe kluby „GP”, Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” oraz Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego.

Po upływie pięciu lat można powiedzieć, że cele, jakie przed sobą postawili uczestnicy I Zjazdu – „Potrzeba integracji środowiska związanego z »Gazetą Polską«, poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, ale przede wszystkim wspólnej rozmowy o Polsce, płynącej z troski i miłości do Ojczyzny” – są konsekwentnie realizowane i środowisko Polaków skupione wokół klubów „GP” jest coraz bardziej zintegrowane. Działalność klubów ma niezwykle pozytywny wpływ na Polonię w USA i Kanadzie. Należy pamiętać, że w takich miastach jak Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy Jork czy Seattle, według oficjalnych danych mieszka blisko 10 mln osób pochodzenia polskiego, a Chicago jest drugim na świecie po Warszawie miastem pod względem liczby Polaków. Według słów Macieja Golubiewskiego, konsula RP w Nowym Jorku, w tym mieście liczba osób deklarujących narodowość polską zdecydowanie przekroczyła milion. Takiego potencjału nie wolno zmarnować. Rozumieją to członkowie klubów „GP”, organizując spotkania ze znakomitymi gośćmi, którzy przypominają o niezwykłej historii Polski, ale też starają się wytłumaczyć, na czym polegają zmiany, jakie mają miejsce w Polsce po ostatnich wyborach parlamentarnych. To buduje jedność Polonii, którą zawsze starano się skłócić. Przez ostatnie dziesięciolecia to się udawało. Teraz Polacy mieszkający poza granicami kraju powiedzieli: „dość” i błyskawicznie wskazują tych, którzy działali przeciwko Polsce. Dlatego takie spotkanie jak to w Doylestown będzie okazją do zastanowienia się, w jakim kierunku powinna iść dalsza praca członków klubów i z kim...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: