Nowoczesny pomocnik dowódcy. Rosomak BMS

Wielozadaniowy, przystosowany do współpracy z innymi systemami, zaawansowany technologicznie – tak w skrócie można opisać system zarządzania polem walki Rosomak BMS. Rozwiązania w nim zawarte staną się fundamentem systemu dowodzenia i łączności na poziomie taktycznym w Wojskach Lądowych RP.

Wśród priorytetów związanych z unowocześnieniem polskiej armii wymienia się wprowadzenie do sił lądowych sieciocentrycznego systemu dowodzenia klasy C4ISR. Skrót ten pochodzi od angielskich słów Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance i Reconnaissance, oznaczających dowodzenie, kontrolę, łączność, komputery, wywiad, obserwację i rekonesans. System ten znacznie wspomaga proces dowodzenia i kierowania żołnierzami na polu walki. Dzięki temu systemowi dowódcy różnych szczebli za pomocą środków łączności mogą na bieżąco otrzymywać i przetwarzać informacje o działaniach operacyjnych, a następnie (na ich podstawie) dostosowywać taktykę, wydawać żołnierzom nowe polecenia lub przekazywać im zebrane dane wywiadowcze czy położenie wroga.
Plan ucyfrowienia łączności, dowodzenia i wymiany danych w polskiej armii jest bardzo rozbudowany, gdyż odnosi się do wdrożenia innowacyjnych zmian na wszystkich szczeblach. Za fundamentalne w tej kwestii uważa się jednak wprowadzenie systemu zarządzania polem walki Rosomak BMS (ang. Battlefield Management System), przeznaczonego dla batalionów uzbrojonych w kołowe transportery opancerzone. System jest dziełem współpracy w ramach konsorcjum, na czele którego stoi Polska Grupa Zbrojeniowa. W jego skład wchodzą m.in. należące do PGZ spółki PIT-Radwar SA, Rosomak SA, WZŁ nr 1 SA oraz WZŁ nr 2 SA, a także niebędący częścią grupy ITWL. Konsorcjum jako jedyne w Polsce posiada kompetencje do rozwiązania wszystkich kluczowych aspektów realizacji systemu, m.in. przystosowania KTO Rosomak do integracji systemu BMS.
Komponentami systemu BMS są wozy bojowe, w których zainstalowano aparaturę...
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: