Na cześć ofiar „Małego Katynia”

W Suwałkach odsłonięto pierwszy na świecie Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej.

Obława augustowska (inaczej: obława lipcowa) była operacją przeprowadzoną w lipcu 1945 r. przez oddziały 50. Armii Radzieckiej i wojska NKWD oraz wydzielone oddziały LWP i UB. Celem akcji było rozbicie i likwidacja oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa. Oddziały należące do 3. Frontu Białoruskiego (według ustaleń IPN były to oddziały 50. Armii i jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD), osłaniane i wspomagane przez UB i pododdział złożony z dwóch kompanii w sile około 110–160 żołnierzy 1. Praskiego Pułku Piechoty (dowodzonego przez por. Maksymiliana Schnepfa, ojca Ryszarda Schnepfa, byłego ambasadora RP m.in. w Stanach Zjednoczonych), przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną, obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Wśród żołnierzy polskich wspomagających Rosjan w pacyfikacji był późniejszy szef MSW Mirosław Milewski, ówczesny pracownik UB w Augustowie (który wykazywał się wielką gorliwością w pomocy organizatorom obławy). Oddziały radzieckie otaczały tamtejsze wsie, aresztując mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Zatrzymano ponad 7 tys. osób. Sowieci utworzyli obozy filtracyjne, gdzie torturowano i przesłuchiwano zatrzymanych, przetrzymując ich pod gołym niebem, skrępowanych drutem kolczastym, w dołach zalanych wodą. 252 aresztowanych Litwinów, zaangażowanych w litewski ruch niepodległościowy, przekazano miejscowym organom NKWD – Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy. Około 600 osób narodowości polskiej zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął. Obława augustowska nazywana jest niekiedy „Małym Katyniem”. Pomnik powstał z inicjatywy Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 i jej prezesa ks. prałata Stanisława Wysockiego, syna i brata ofiar. Był świadkiem obławy jako 7-letni chłopiec, stracił w...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: