Święto klubów „Gazety Polskiej”

W piątek 15 czerwca spotkamy się w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale na XIII Zjeździe Klubów „GP”. To wielkie święto dla wszystkich klubowiczów i środowiska Strefy Wolnego Słowa.

To czas na podsumowanie 13 lat naszej działalności. W Polsce, Europie, USA, Kanadzie i Australii działa ponad 460 klubów „GP”. Warto w tym miejscu ponownie przypomnieć słowa prof. Sławomira Cenckiewicza, laureata Człowieka Roku Klubów „GP”: „Kluby »Gazety Polskiej« tworzą wyjątkowe w skali kraju środowisko – spiskowców wolności, mówiąc słowami wielkiego poety Zbigniewa Herberta z wiersza »17 września«”. Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem profesora, który jak nikt inny poznał środowisko klubów „GP” i spotykając się z klubowiczami, rozmawiał o przeszłości i przyszłości Polski. Rozmawiał z ludźmi tworzącymi wielki ruch społeczny, w który zaangażowały się tysiące Polaków w kraju i za granicą; ruch budujący społeczeństwo obywatelskie – czasami w skrajnie trudnych warunkach. Bo należy pamiętać, że w wielu miejscowościach kluby „GP” są jedynym forum, na którym rozmawia się w sposób odpowiedzialny o naszym kraju, a kluby integrują lokalną społeczność i pracując dla niej, dają wszystkim impuls do pozytywnego działania. To m.in. praca członków klubów „GP” pozwoliła trzy lata temu doprowadzić do zmiany władzy w Polsce. Do odsunięcia ludzi, dla których polskość to nienormalność. W klubach działają patrioci, osoby przeważnie niezwiązane z żadną partią, kierujące się podstawowymi wartościami etycznymi i moralnymi. Jest to działanie oddolne, czyste w swojej genezie, spontaniczne, tak jak to było w początkach Solidarności. To budowa Społeczeństwa Obywatelskiego, bez polityków, lobbystów i odgórnych nacisków. Ideę, która im przyświeca, stanowią trzy słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Zaangażowanie klubowiczów docenił prezes Jarosław Kaczyński, który do przedstawicieli klubów „GP” zebranych w Piotrkowie Trybunalskim na X Zjeździe Klubów „GP” powiedział: „Jesteście oddziałem...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: