Za nami pierwszy rok działalności

RG SWS skończyła pierwszy rok działalności. 23 marca odbyło się Walne Zebranie Członków, które zatwierdziło roczne sprawozdania. Do Zarządu powołany został Pan Kamil Goral, dotychczasowy ekspert Rady. Po roku działalności możemy z dumą i odpowiedzialnością stwierdzić, że jako stowarzyszenie zakończyliśmy okres startupowy. Używając świadomie tego biznesowego określenia, chciałbym pokazać, że Rada Gospodarcza rozwija się właśnie w taki sposób jak zdrowe przedsiębiorstwo. W lutym tego roku otworzyliśmy nasz pierwszy zagraniczny oddział w Wilnie.

To wielki sukces, ale i wyzwanie, aby realizować nasze cele gospodarcze w nowym środowisku. Jestem przekonany, że taka aktywność spowoduje rozszerzanie się naszych działań na kolejne kraje. Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym aktywnych i odnoszących sukcesy przedstawicieli MiŚP. Mamy już dzisiaj kilkudziesięciu członków, ponadto kilka instytucji i firm jako członków wspierających. Zarząd przyjął strategię działania na kolejny rok, która pokazuje ciągłość i rozwój naszych inicjatyw i programów rozpoczętych w 2017 r., ale również otwiera nowe obszary aktywności. Strategia działań Rady na 2018 r. to: kontynuacja programu „Kapitał Polonii”; dalsze zaangażowanie w program „Inkubator polskiego łańcucha wartości dodanej w gospodarce”; działania w tematyce przemysł 4.0, definicje w gospodarce i racjonalny patriotyzm gospodarczy; zorganizowanie debat tematycznych, na przykład program Mieszkanie plus i jego wpływ na MiŚP; internetowa Szkoła Biznesu RG SWS to szkolenia dla członków oraz sympatyków, tematyka szkoleń będzie się wpisywać w obszary związane z naszymi programami; kolejne konferencje, seminaria z udziałem członków i ekspertów Rady potwierdzające naszą działalność oraz obecność w dyskursie publicznym; udział przedstawicieli Rady w posiedzeniach komisji oraz zespołów parlamentarnych. Te cele i zadania strategiczne są bardzo aktywnie realizowane. Odnosząc się do nich pokrótce, warto zwrócić uwagę na...
[pozostało do przeczytania 48% tekstu]
Dostęp do artykułów: