Czas służby propagandowej

Protokół zeznań Żemka został zamieszczony w Raporcie z weryfikacji WSI jako aneks nr 9. W Raporcie możemy przeczytać, że wywiad wojskowy PRL „podejmował też wysiłki powołania firmy telewizyjnej. Pierwotnie zamierzonym celem tych działań miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie. Tak tłumaczył swoje działanie Grzegorz Żemek, który na zlecenie wywiadu miał podjąć w tej sprawie rozmowy z firmą ITI i reprezentującymi ją Janem Wejchertem i Mariuszem Walterem”.

Macierewicz wygrywa, MON przeprasza

Procesy sądowe wytoczone przez grupę ITI i jej założycieli skończyły się wygraną Antoniego Macierewicza. W uzasadnieniu wyroku z czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w procesie karnym z oskarżenia prywatnego stwierdził, iż Macierewicz udzielając wywiadu prasowego, pozostawał w dalszym ciągu osobą sprawującą funkcję publiczną – przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej: „Bez względu na sposób i miejsce prezentacji opinii publicznej dokumentu urzędowego, jakim pozostawał Raport, w dalszym ciągu pozostaje on dokumentem wydanym na podstawie obowiązującego prawa, zaś osoba przedstawiająca ten dokument nie może być sprawcą przestępstwa z art. 212 kk w ramach prezentowanej treści, o ile nie wykracza w swej wypowiedzi poza ramy prezentowanego aktu” – podkreślił sąd. Z kolei cywilny Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Waltera w roku 2008 uznał: „Raport jest sporządzony przez ustawowo do tego powołany organ, jakim jest Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, i przez niego podpisany. (...) Nie można więc mówić o bezprawnym naruszeniu dóbr osobistych, skoro pozwany wykonywał prawo. Sporządzenie i publikacja Raportu była działaniem na podstawie ustawy, a więc wyłączającym bezprawność”.

Całkowicie odmienne stanowisko zaprezentował natomiast rząd Donalda Tuska, zawierając już w maju 2008 r. sądową ugodę z Wejchertem i Walterem w sprawie o ochronę dóbr osobistych. W przeprosinach opublikowanych w prasie napisano,...
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: