Ekosystem innowacji. INWESTYCJE POPRAWIĄ BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU

Za 7 lat jedna czwarta przychodów Grupy Tauron ma pochodzić z nowych biznesów. W osiągnięciu tego celu pomoże rozwój badań i innowacji, na które rocznie firma przeznacza 0,4 proc. przychodów.

Nie są to małe kwoty, biorąc pod uwagę fakt, że w 2017 r. przychody Grupy Tauron sięgnęły 17,4 mld zł, a zysk netto wzrósł o 274 proc., do 1,4 mld zł. Było to możliwe dzięki wyższej produkcji energii i ciepła oraz większej sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.
Nakłady inwestycyjne wyniosły 3,5 mld zł, a największe środki przeznaczono na flagową inwestycję Tauronu, budowę nowego bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Jednostka będzie istotnym wsparciem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowy blok wytworzy 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.
– Wyniki osiągnięte przez spółkę w ubiegłym roku to efekt konsekwentnie realizowanej strategii oraz korzystnych trendów w polskiej gospodarce. Pozytywne skutki przynosi również program poprawy efektywności, racjonalny program inwestycyjny i nowatorski dialog społeczny – Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
Tauron buduje ekosystem innowacji, który polega na wpięciu nowych rozwiązań i technologii w biznes. Podstawą tego systemu jest Strategiczna Agenda Badawcza (SAB), stanowiąca swoistą „mapę drogową” dla badań i innowacji. To pierwszy tego typu dokument w polskim sektorze energetycznym, który w tak precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji.
Kluczowym elementem SAB są projekty badawczo-rozwojowe, realizowane wewnątrz firmy i we współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi czy partnerami biznesowymi. Tauron podjął także szeroką współpracę ze startupami.
Nowatorskie działania dotyczą przede wszystkim: klienta i jego potrzeb, inteligentnych usług sieciowych, energetyki rozproszonej oraz niskoemisyjnych technologii wytwarzania. Już dziś w ramach SAB Tauron realizuje blisko 40 projektów...
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: