Żandarmi Siemoniaka szkoleni przez kursanta KGB. Człowiek Moskwy i kancelarie tajne

W 2013 r. – za rządów w MON-ie polityka PO Tomasza Siemoniaka – odbyło się w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej szkolenie kierowników i kancelistów kancelarii tajnych. Przeprowadziło je stowarzyszenie kierowane przez byłego oficera WSI, który w latach 80. był w Moskwie na półrocznym kursie KGB.

W listopadzie 2017 r. Tomasz Siemoniak twierdził, że Platformę Obywatelską bardzo niepokoi kwestia rosyjskich wpływów w Polsce i rzekomo niejasnych powiązań ówczesnego szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Mówił o tym w kontekście książki Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice”, publikacji nieudolnie próbującej zrobić z wiceprezesa PiS-u polityka o rosyjskich koneksjach. Tymczasem powiązań z Kremlem Siemoniak powinien doszukiwać się raczej we własnym otoczeniu.

Szkolenie po moskiewsku
Na początku czerwca 2013 r., gdy ministrem obrony narodowej był właśnie Siemoniak, w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim rozpoczęło się dwutygodniowe specjalistyczne szkolenie. Wzięli w nim udział kierownicy, zastępcy kierowników i kanceliści kancelarii tajnych, tajnych zagranicznych (międzynarodowych) oraz „innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych”.
Jak informowała w komunikacie Żandarmeria, „program szkolenia obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, z zakresu przetwarzania informacji niejawnych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacji niejawnych międzynarodowych – w tym UE i NATO. Omawiano także ochronę fizyczną informacji niejawnych, a także przetwarzanie tych informacji w formie elektronicznej”.
W szkoleniu uczestniczyło 26 żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej oraz innych jednostek wojskowych, a egzamin końcowy przyjęła komisja z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej (pod przewodnictwem płk. Tomasza Kajzera w składzie: ppłk Adam Ziółkowski i ppłk Robert Antczak).
Nie byłoby w tym wszystkim nic nadzwyczajnego ani sensacyjnego, gdyby nie...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: