Rynki kapitałowe wspierają innowacje

Jeżeli chcemy mieć prężnie funkcjonującą gospodarkę, konkurującą z Zachodem, opartą na innowacyjności, z rozwijającymi się firmami, wysokiej jakości miejscami pracy oraz solidnymi wynagrodzeniami, to musimy postawić na rozwój rynku kapitałowego – mówi Waldemar Markiewicz. Z prezesem Izby Domów Maklerskich, rozmawia Andrzej Ratajczyk.


„Rynek kapitałowy dla wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki” – to hasło przewodnie XVIII Konferencji IDM, która odbywać się będzie w dniach 9–11 marca w Bukowinie Tatrzańskiej. Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki ma rynek kapitałowy?
Rozwój rynku kapitałowego w Polsce jest kluczowy dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, ponieważ to głównie rynki kapitałowe, a nie banki finansują inwestycje w innowacje. Trzeba pamiętać, że rynki kapitałowe pomagają w budowaniu wielkości przedsiębiorstw, gdyż w znacznym stopniu finansują przejęcia i akwizycje. Dzięki rynkowi kapitałowemu polscy przedsiębiorcy mają szansę zwiększania kapitałów własnych, co pozwala na budowanie silnych organizacji z centrami zarządzania i kompetencji w Polsce.

Jaki jest udział rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju firm w Polsce w porównaniu z innymi krajami?
Chociaż warszawska giełda, będąca największym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, jest symbolem polskiego sukcesu gospodarczego, to pod względem rozwoju rynku kapitałowego Polska odbiega od najbardziej rozwiniętych gospodarek. W Polsce udział rynku kapitałowego w finansowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw jest dwu-, trzykrotnie mniejszy niż średnio w UE. Jeszcze gorzej wypadamy w porównaniu z USA, gdzie ten udział jest ponaddwukrotnie większy niż w gospodarce unijnej. Jeżeli chcemy mieć prężnie funkcjonującą gospodarkę, konkurującą z Zachodem, opartą na innowacyjności, z rozwijającymi się firmami, wysokiej jakości miejscami pracy oraz solidnymi wynagrodzeniami, to musimy postawić na rozwój rynku kapitałowego....
[pozostało do przeczytania 34% tekstu]
Dostęp do artykułów: