Pożyczka na rozwój turystyki

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą korzystać z niskooprocentowanego produktu przeznaczonego bezpośrednio na wsparcie firm działających w branży turystycznej i okołoturystycznej – z Pożyczki na rozwój turystyki. Minister Inwestycji i Rozwoju powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który jako instytucja odpowiedzialna za zarządzanie środkami, będzie je stopniowo udostępniać mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie pięciu województw.

Dlaczego warto wybrać Pożyczkę na rozwój turystyki zamiast innych produktów dostępnych na rynku?
Zachętą dla firm jest atrakcyjne oprocentowanie pożyczek (de minimis) oraz brak prowizji czy dodatkowych kosztów. Na szczególne preferencje liczyć mogą Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPRy) Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).

Kto i na jakich warunkach może otrzymać pożyczkę?
Pożyczka dedykowana jest przedsiębiorcom z sektora MŚP, którzy posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Otrzymać ją można na następujących warunkach:

wartość jednostkowej pożyczki – do 500 tys. zł,
pożyczka udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
pożyczka udzielana jest na okres do 5 lat,
karencja w spłacie wynosi 6 miesięcy,
wymagany jest wkład własny przedsiębiorcy przy realizacji inwestycji.
dodatkowe preferencje w postaci obniżonego oprocentowania i braku wymogu wniesienia wkładu własnego, przewidziane są dla młodych firm (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom, znajdujących się w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: