Anty-Michnik, czyli przywróćmy Polsce Grydzewskiego. Wydawał najbardziej antykomunistyczne pismo na świecie

Polak żydowskiego pochodzenia, wydający liberalną gazetę, pokazującą polskiej inteligencji Europę. Gdyby hasło takie umieścić w krzyżówce, niejeden próbowałby wpisać nazwisko Adama Michnika. Mieczysław Grydzewski też spełniał te kryteria, ale był Michnika przeciwieństwem, przede wszystkim, gdy chodzi o podejście do komunizmu i relacji polsko-żydowskich. Nie ma postaci, której przywrócenia polskiej pamięci bardziej byśmy dziś potrzebowali.


„To najbardziej zajadle antyradzieckie pismo na całej naszej półkuli!” – tak z furią wykrzykiwał do polskiego ambasadora sowiecki minister Andriej Wyszyński. W czasie wojny zamknięcia wydawanych w Londynie polskich „Wiadomości” zażądał od rządu brytyjskiego w specjalnej depeszy Józef Stalin.

ONR-owiec poległ w obronie Warszawy
Józef Mackiewicz tak pisał o roli Redaktora (pisano o nim wielką literą): „Żydowskość Grydzewskiego była uderzeniem w jedno z największych zakłamań polskich, legendę i obowiązującą wiarę w rasową czystość tzw. narodowej nieugiętości. Iluż to hrabiów, konserwatystów, endeków, oenerowców, dobrych katolików, najpobożniejszych socjalistów, jakie masy akowców, oficerów różnych stopni... nie przeliczyć! – przeszło na służbę okupanta komunistycznego – Grydzewski swej antysłużebnej postawy nie zmienił, i jak kiedyś za żydowskość, tak później wykpiwany był za »niezłomność«”.
O roli „Wiadomości” na wygnaniu Mackiewicz pisał dalej: „Zastąpiły wielorakość wolnej prasy, zastąpiły parlament, który tu próbowano w różnych zgrupowaniach montować nieudolnie; ześrodkowały wszelką dążność ku niepodległej myśli”.
Grydzewski wiedział, że przedwojenne podziały tracą na znaczeniu w obliczu sowieckiej okupacji Polski. Jeden z przyjaciół spotkał Grydzewskiego w czytelni w Londynie. W ich kierunku zaczął zbliżać się inny jej stały bywalec. Gdy Grydzewski dostrzegł go, powiedział: „Wybaczy pan, że się z panem pożegnam, bo nie chciałbym być zmuszony do...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: