Niemcy muszą zacząć przepraszać. Przełomowy wyrok sądu

Sformułowanie „polskie obozy zagłady” fałszuje historię, a stacja ZDF, która je stosowała, będzie musiała przeprosić – tak zawyrokował sąd z niemieckiej Koblencji. Co najważniejsze, potwierdził on wcześniejsze orzeczenie polskich sądów.

Sprawę naruszenia dóbr osobistych Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz, prowadzi od wielu lat kancelaria Lech Obara i Współpracownicy. W styczniu 2017 r. wpłynął wniosek do sądu w Moguncji o nakazanie ZDF wykonania wyroku krakowskiego sądu, nakazującego przeprosiny i zadośćuczynienie na rzecz Karola Tendery. Sąd uznał zasadność wniosku, ale niemiecka stacja nie zamierzała się z tym pogodzić. Prawnicy ZDF zaskarżyli decyzję sądu w Moguncji do Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji.

Z punktu widzenia strony polskiej bardzo ważne jest uznanie przez niemiecki sąd linii argumentacji, która zakłada, że przymiotnik „polskie” w kontekście obozów zagłady sugeruje nie tylko położenie geograficzne, lecz także odpowiedzialność narodową za zbrodnię. Według niemieckiego sądu dla przeciętnego odbiorcy jest to sugestia, że obozy zostały „wybudowane i prowadzone przez Polaków”.

Wyrok Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji może być początkiem nowej linii orzeczniczej w niemieckim sądownictwie, która nie będzie już pozwalała tym, którzy używają sformułowania o polskich obozach, na skorzystanie z linii obrony opierającej się na tzw. zasadzie porządku prawnego i związanej z nią gwarancją wolności słowa. „W przypadku sprostowania ewidentnego, nieprawdziwego twierdzenia o stanie faktycznym ochrona dobra osobistego przeważa nad gwarancją wolności prasy” – czytamy w uzasadnieniu wyroku niemieckiego sądu.

Wyrok sądu w Koblencji będzie też istotny w kontekście polsko-niemieckich relacji. Telewizja ZDF próbowała wskazywać na zmiany w polskim sądownictwie i sytuacji politycznej w Polsce jako na czynniki, które mogłyby podać w wątpliwość wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Niemieccy sędziowie uznali...
[pozostało do przeczytania 24% tekstu]
Dostęp do artykułów: