Chcemy przyspieszyć inwestycje. Z Jerzym Kwiecińskim, ministrem inwestycji i rozwoju, rozmawia Andrzej Ratajczyk

Chcemy przestawiać polską gospodarkę na tory innowacyjności. Poza tym naszym priorytetem jest program Mieszkanie +. Będziemy też dbali o terminową realizację inwestycji krajowych. Mam tu na myśli przede wszystkim duże programy infrastrukturalne, drogowe, kolejowe, a także projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – mówi Jerzy Kwieciński.

Dlaczego rząd zdecydował się na podział Ministerstwa Rozwoju na dwa nowe resorty – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii?
Rekonstrukcja rządu i nowa struktura resortów wynika z pewnej modyfikacji priorytetów, jakie postawiła sobie koalicja rządowa na najbliższe miesiące. W pierwszych dwóch latach rząd koncentrował się na programach społecznych. I bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że te działania okazały się wielkim sukcesem. Nie chodzi tu tylko o program Rodzina 500 +, ale generalnie o skierowanie bardzo dużych środków na cele społeczne. Znacznie szersze grupy społeczne zaczęły czerpać korzyści z rozwoju gospodarczego Polski. Teraz natomiast kładziemy nacisk na kwestie gospodarcze. Zapowiadała to już premier Beata Szydło, a wprowadza w życie premier Mateusz Morawiecki. Nowa struktura resortów gospodarczych ma zapewnić m.in. lepszą koordynację procesów rozwojowych, przy czym głównym zadaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ma być czuwanie nad sprawną realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Polska zaliczana jest do najszybciej rozwijających się europejskich gospodarek. Niepokoić może jednak niski poziom inwestycji. Czy rząd ma pomysł na pobudzenie inwestycji publicznych i prywatnych?
Przyspieszenie inwestycji to jeden z najważniejszych celów, jakie sobie postawiliśmy na najbliższe miesiące. Dotychczas głównymi motorami napędzającymi wzrost gospodarczy w Polsce były konsumpcja wewnętrzna, a w ostatnim czasie także eksport. Teraz chcemy, żeby przyspieszył trzeci motor...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: