Chcemy przyspieszyć inwestycje. Z Jerzym Kwiecińskim, ministrem inwestycji i rozwoju, rozmawia Andrzej Ratajczyk

Chcemy przestawiać polską gospodarkę na tory innowacyjności. Poza tym naszym priorytetem jest program Mieszkanie +. Będziemy też dbali o terminową realizację inwestycji krajowych. Mam tu na myśli przede wszystkim duże programy infrastrukturalne, drogowe, kolejowe, a także projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – mówi Jerzy Kwieciński.

Dlaczego rząd zdecydował się na podział Ministerstwa Rozwoju na dwa nowe resorty – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii?
Rekonstrukcja rządu i nowa struktura resortów wynika z pewnej modyfikacji priorytetów, jakie postawiła sobie koalicja rządowa na
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: