Stwórzmy szanse poszkodowanym na odzyskanie rodzinnych siedzib

Środowisko ziemiańskie długo czekało na ustawę, która w sposób kompleksowy rozwiąże kwestię restytucji mienia i roszczeń reprywatyzacyjnych. Niestety przedstawiony przez resort sprawiedliwości projekt ustawy nie spełnia w wielu miejscach kryteriów dobrej legislacji. Z Marcinem K. Schirmerem, prezesem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, rozmawia Andrzej Ratajczyk

Dlaczego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy reprywatyzacyjnej nie spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez środowisko dawnych właścicieli ziemskich?
Środowisko ziemiańskie długo czekało na ustawę, która w sposób kompleksowy rozwiąże kwestię restytucji
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: