Kłamstwa Kozieja

Mimo faktów gen. Koziej w odpowiedzi na nasz tekst stwierdził m.in.: „Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że opublikowany przez »Gazetę Polską« materiał (tzw. Rozdział V Podsumowanie i rekomendacje) nie ma charakteru oficjalnego dokumentu, gdyż był wyłącznie jednym z jego projektów. Ostateczna wersja rekomendacji i wniosków różni się od wersji opublikowanej przez »Gazetę Polską«”.

W przesłanym nam oświadczeniu, które w całości przytaczamy poniżej, dr Leszek Pietrzak, były pracownik BBN, zaprzeczył stwierdzeniom gen. Kozieja, które znalazły się na stronie internetowej BBN.

Oświadczenie dr. Leszka Pietrzaka:

Odnosząc się do oświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego wydanego w dniu 25 marca 2011 r. w sprawie publikacji „Gazety Polskiej” dotyczącej powstałego w ramach biura dokumentu „Ludobójstwo katyńskie w polityce władz sowieckich i rosyjskich 1943–2010”, którego byłem współautorem, komunikuję, że w oświadczeniu BBN zawarta została nieprawdziwa informacja, jakobym sam dokonał wyłączenia ostatniego rozdziału dokumentu przed jego opublikowaniem.

Na początku maja 2010 r. poproszono mnie i drugiego autora – Pana Michała Wołłejko – o odtworzenie wymienionego dokumentu, ponieważ jego jedyny egzemplarz został przekazany w dniu 8 kwietnia 2010 r. ministrowi Aleksandrowi Szczygło i zaginął. Pomiędzy 8 a 10 kwietnia 2010 r. dokument został przedstawiony Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, o czym poinformował mnie pan minister Szczygło. Miał zostać opublikowany na stronach internetowych BBN już po zakończeniu uroczystości w Katyniu w dniu 12 kwietnia 2010 r. Taką informację przekazał mi ówczesny szefa BBN – minister Aleksander Szczygło.

W maju 2010 r. odtworzony dokument, zaktualizowany o wydarzenia po 10 kwietnia 2010 r., został przedłożony nowemu szefowi BBN – panu gen. Stanisławowi Koziejowi, który miał go następnie przedstawić pełniącemu wówczas obowiązki Prezydenta RP – Marszałkowi...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: