Wydarzenia w klubach „GP”

Podczas kolejnego spotkania w ramach projektu Kapitał Polonii przedstawiono przedsiębiorcom polonijnym cele i założenia programu oraz nowe informacji o sytuacji ekonomicznej w Polsce.


Miłosławski klub „GP” gościł przewodniczącego warszawskiego klubu „GP”, legendarnego opozycjonistę oraz konsula honorowego czeczeńskiej Republiki Iczkerii Adama Borowskiego. Pierwszym punktem spotkania była wizyta w Winnej Górze, gdzie w kościele pw. św. Michała Archanioła Adam Borowski wraz z przedstawicielami klubu złożył kwiaty w Kaplicy Grobowej Jana Henryka Dąbrowskiego. Na spotkaniu pt. „O niepodległą i sprawiedliwą Rzeczpospolitą” gość opowiadał o swojej walce o wolną
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: