Nowoczesna energetyka i jej efektywność. MINI PANEL „GAZETY POLSKIEJ”

Podczas tegorocznego Kongresu 590 odbył się panel dyskusyjny nt. źródeł finansowania wdrażania nowych technologii dotyczących efektywności energetycznej i OZE, mających na celu ochronę środowiska, z udziałem Wacława Bilnickiego – dyrektora departamentu d.s. Programu LIFE i Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zbigniewa Janasa – członka Rady Nadzorczej firmy URSUS SA.Na pytanie red. Tomasza Sakiewicza, czym jest dzisiaj produkcja energii ekologicznej, Wacław Bilnicki odpowiedział: – To jest zestawienie różnorodnych technologii, które sprowadzają się do produkcji energii z trzech źródeł: bezpośrednio ze słońca (fotowoltaika) albo ciepła (kolektory słoneczne), kolejnym takim źródłem jest siła wiatru oraz wchodząca na szeroką skalę na nasz rynek geotermia, w której Polska jest jednym z prekursorów. Rozwój źródeł geotermalnych jest wspierany przez NFOŚiGW, a rozwiązania geotermalne z pewnością zasługują na szersze zastosowane. Kombinacja tych trzech źródeł daje możliwość zbudowania sprawnego systemu wykorzystującego OZE jako uzupełnienie krajowego systemu elektroenergetycznego – wyjaśnił Bilnicki. Nie są to jednak rozwiązania bez wad. – Nagłe zmniejszenie np. siły wiatru, wpływa istotnie na destabilizację systemu – kontynuuje dyrektor. Trzeba wtedy uzupełniać spadki produkcji energii elektrycznej, podnosząc bardzo dynamicznie poziom jej wytwarzania w elektrowniach czy elektrociepłowniach, co powoduje dodatkowe szkody – ekonomiczne i środowiskowe. Natomiast najlepsze i często najtańsze jest wdrażanie różnorodnych technologii oszczędzających energię pierwotną we wszystkich sektorach gospodarki.Kierunek ten jest wspierany w całym kraju w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego. Elektromobilność w sposób naturalny łączy się z zagadnieniem niskoemisyjności. Jest to idealny przykład rozwiązania, które zmniejsza emisję spalin i obniża również poziom...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: