Reindustrializacja Europy zaczyna się w Polsce. Rewolucja przemysłowa 4.0 największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki

Reindustrializacja stanowi jeden z pięciu obszarów w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma budować przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki. O tym, jak tego dokonać, dyskutowano podczas jednej z debat Kongresu 590 w Jasionce.

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku zapoczątkowała okres intensywnej industrializacji Europy, doprowadzając pod koniec XIX wieku Stary Kontynent do pozycji lidera technologicznego. W kolejnym stuleciu światowe centrum przemysłowe przeniosło się poza Europę, co nie zmieniło się do dzisiaj. Polska należy do grona krajów z wyższym udziałem przemysłu w PKB niż średni poziom dla krajów Unii Europejskiej (około 22,2 proc. wobec 17,1 proc. dla UE-28). I wszystko wskazuje na to, że ten udział będzie rosnąć. Od początku 2017 r. z około 350 tys. nowych miejsc pracy w przemyśle krajów Unii ponad 60 proc. (około 220 tys.) powstało w Polsce.

– W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój niektórych branż przemysłu. Polska branża meblarska staje się jedną z największych w Europie. Dynamicznie rozwijają się także branża lotnicza, motoryzacyjna i stoczniowa. Szczególnie widoczne jest to w klastrach, takich jak Podkarpacka Dolina Lotnicza, Polski Przemysł Stoczniowy i Śląskie Zagłębie Motoryzacyjne. Polacy mogą wreszcie poczuć, że podatki, które płacą, są im zwracane w postaci widocznego rozwoju ich kraju – mówił uczestniczący w debacie Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Polska plasuje się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych miejsc lokowania inwestycji przemysłowych w Unii Europejskiej. – Ostatnio deklarowane inwestycje w Polsce, takie jak LG Chem, Rolls Royce czy Daimler, potwierdzają, że coraz więcej produkcji zlokalizowanych w kraju jest o wiele bardziej zaawansowanych niż prosty montaż – zauważył Marcin Chludziński.

Reindustrializacja i rewolucja przemysłowa 4.0 to największe wyzwanie w budowie stabilnej polskiej gospodarki i miejsc pracy w Polsce...
[pozostało do przeczytania 26% tekstu]
Dostęp do artykułów: