Małym i średnim jeszcze łatwiej. NOWE PRZEPISY W PRAWIE PODATKOWYM I GOSPODARCZYM

Po ubiegłorocznej nowelizacji prawa o zamówieniach publicznych przedsiębiorcy z małych i średnich firm (MŚP) mogą liczyć na kolejne ułatwienia w działalności.

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych przygotowywana w 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju (MR) i Urząd Zamówień Publicznych m.in. ogranicza stosowanie kryterium najniższej ceny. Prawnik, dr Wojciech Hartung zwraca uwagę na fakt, że ustawa  przewiduje obowiązek stosowania pozacenowych kryteriów opiniowania ofert. – Jednak same przepisy tego nie zapewnią, konieczna jest zmiana podejścia zamawiających – uważa prawnik. W jego przekonaniu, np. w branżach regulowanych, kryterium ceny może być jedynym, które należałoby brać pod uwagę. – To jest jedna z kwestii do ewentualnych poprawek w kontekście zmian w ustawie, które rząd obecnie przygotowuje.  Poza tym, w pracach nad nową ustawą duży nacisk należałoby postawić na zamówienia poniżej tzw. progów unijnych (tj. ok. 5  mln euro dla robót budowlanych oraz  ok.  100  i  200  tys. euro dla dostaw i usług). Można by np. wprowadzić instrumenty (...)odciążające zamawiających, a także ułatwiające udział w rynku zamówień publicznych małym firmom, dla których nie do przeskoczenia bywają np. wysokie zabezpieczenia finansowe czy karyumowne. Należy również dokonać szczegółowej analizy wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy. Jest to obecnie wartościowo ok. 1/3 całego rynku (ustawa reguluje zamówienia warte ok. 130 mld zł,  poza nią zaś pozostają zamówienia o wartości ok. 60–70 mld zł) – kończy Hartung.

Jednocześnie MR pracuje nad kolejnym pakietem proprzedsiębiorczych zmian w przepisach. Wprowadzają one uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym, pracy czy handlowym – projekt skierowano już do uzgodnień i konsultacji. W sierpniu br. weszła zaś w życie nowelizacja ustawy o PIT i CIT. Dzięki niej już w obecnym roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł i...
[pozostało do przeczytania 34% tekstu]
Dostęp do artykułów: