KAZIMIERZ LESKI – genialny konstruktor, nadzwyczajny żołnierz. Polska Grupa Zbrojeniowa pamięta o bohaterach

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. objęła opieką tablicę pamiątkową poświęconą pułkownikowi pilotowi Kazimierzowi Leskiemu, ps. „Bradl”. Tablica umieszczona jest na budynku przy ul. Nowy Świat 2, nieopodal warszawskiego biura PGZ. Pod tym właśnie adresem urodził się i mieszkał Kazimierz Leski.

„Jestem niezmiernie dumny z faktu, iż Polska Grupa Zbrojeniowa obejmuje opiekę nad miejscem poświęconym tak niezwykłej postaci. Pułkownik Kazimierz Leski znaczną część swojego życia związał z przemysłem zbrojeniowym i stoczniowym. To będzie dla nas szczególne miejsce, o którym będziemy stale pamiętać” – napisał w liście skierowanym do uczestników uroczystości Błażej Wojnicz, prezes zarządu PGZ S.A. W spotkaniu wzięli także udział między innymi: dr Beata Michalec, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, i dr hab. inż. Marek Cieciura, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Kazimierz Leski urodził się w 1912 r. W latach 30. wyjechał do Holandii, gdzie pracował przy konstrukcji okrętów podwodnych, między innymi ORP „Sęp” i „Orzeł”. We wrześniu 1939 r. jako pilot samolotu Lublin R-XVIII F został zestrzelony i wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. Po ucieczce przedostał się do Warszawy, gdzie przystąpił do polskiej konspiracyjnej organizacji wywiadowczej Muszkieterzy. Następnie służył w wywiadzie ZWZ i AK. Pod fałszywą tożsamością niemieckiego generała wojsk technicznych Juliusa von Hallmana zdobył plany fortyfikacyjne jednego z odcinków Wału Atlantyckiego. W Powstaniu Warszawskim walczył jako dowódca kompanii „Bradl” batalionu Miłosz. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Aresztowany po wojnie przez komunistów, w więzieniach spędził 10 lat. Po „rehabilitacji” pracował w przemyśle okrętowym i Polskiej Akademii Nauk. Po przemianach ustrojowych w 1989 r. został przewodniczącym Związku Powstańców Warszawskich. Był autorem wielu patentów i prac naukowych. Zmarł w roku 2000, jest pochowany na Starych...
[pozostało do przeczytania 26% tekstu]
Dostęp do artykułów: