Między interesem właścicieli a możliwościami państwa. Nowa ustawa

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej przygotowany w resorcie sprawiedliwości przewiduje 20-proc. rekompensaty finansowe spadkobiercom dawnych właścicieli za nieruchomości odebrane im przez komunistów po 1944 r.

‒ Projekt ma wsparcie ministra Zbigniewa Ziobry, a także premier Beaty Szydło ‒ zapewniał podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wszystko wskazuje więc na to, że tym razem sukcesem zakończy się kolejne podejście państwa do kwestii reprywatyzacji.
Podobnie jak poprzednie próby rozwiązania tego ważnego problemu, zapewne także ta ostatnia nie zadowoli wszystkich zainteresowanych. Jednak jej ideę stanowi próba pogodzenia interesów dawnych właścicieli, wywłaszczonych po 1944 r. z ich majątków przez komunistów, z obecnymi możliwościami finansowymi państwa. Nie jest przy tym możliwe zaspokojenie w 100 proc. krzywd doznanych przez to środowisko i ich spadkobierców. Należałoby bowiem także zrekompensować straty pozostałych milionów naszych obywateli, którzy ucierpieli z powodu ostatniej wojny. Dlatego przewidziano tylko cząstkowe, 20-proc. rekompensaty finansowe za utracone nieruchomości zgodnie z ich wartością w chwili wywłaszczania (bądź do wyboru 25 proc. rekompensaty w obligacjach Skarbu Państwa), przy jednoczesnym wstrzymaniu wszelkich ich zwrotów w naturze. A także koniec obowiązywania dekretu Bieruta z 1945 r. ‒ Takie stanowisko zgodne jest z linią orzecznictwa zarówno Trybunału Sprawiedliwości, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ‒ przekonuje wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Pierwsze wypłaty
Według zapewnień resortu sprawiedliwości, „nowa ustawa zakończy wszelkie patologiczne zjawiska, które przyjęły formę tzw. dzikiej reprywatyzacji”, czym zajmuje się ostatnio komisja kierowana przez wiceministra Jakiego. ‒ Koniec oddawania kamienic na kuratorów, na reaktywowane spółki, na osoby zmarłe. Koniec handlowania roszczeniami i wreszcie najważniejsza...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: