Kluby „GP” chcą Ministerstwa Polonii

Polacy za granicą największy problem widzą w niewystarczającej liczbie instytucji zajmujących się sprawami Polonii.


W Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem odbył się III Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej. Dwa lata po zmianie władzy w Polsce spotkanie najbardziej aktywnej części Polaków mieszkających poza granicami Polski przerodziło się w wielką dyskusję o roli Polonii w Europie, a przede wszystkim o wykorzystaniu jej wiedzy i doświadczenia w przemianach zachodzących w kraju rodzimym.


Większość uczestników zjazdu została zmuszona opuścić Polskę w stanie wojennym. To ludzie, którzy swoim
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: