Franz Kafka wypełnia wniosek o stypendium na napisanie powieści

Dziedzina: Literatura
Wymagany okres: 1.01.1914 – 31.12.1914
Nazwa własna projektu przedsięwzięcia: „Proces”
Miejsce przedsięwzięcia: Praga
Przedsięwzięcie ma charakter: Jednorazowy [napisanie powieści]
Motywacja i cele realizacji przedsięwzięcia [podać 3 najważniejsze]: 1. Ukazanie konfliktu ojca z synem [w formie przypowieści], 2. Opisanie totalitarnej i wszechwładnej instytucji sądu, która aresztuje obywateli bez przyczyny, nie objaśnia im ich winy, pozbawia prawa do obrony i po absurdalnym procesie uśmierca, 3. Ostrzeżenie przed samowolą człowieka nieodwołującego się do żadnych wartości, co niszczy współżycie społeczne oraz uniwersalne zasady.
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: