Za PO nie było to możliwe

„W imieniu Rzeczypospolitej / na mocy wyroku / kłamliwe kule słów / jeszcze kilka metrów życia / dlaczego tyle...? / jakiś budynek ze schodami w dół / szczęk pistoletowego zamka”

To wiersz więźnia byłej ubeckiej katowni przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, któremu udało się przeżyć. Bo w budynku ze schodami w dół po 1945 r. czerwoni „wyzwoliciele” mordowali polskich patriotów strzałem w tył głowy. Dziś powstaje tu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. ‒ Reżim komunistyczny robił wszystko, aby wymazać z naszej pamięci Żołnierzy Wyklętych, a to, co się dziś dzieje ‒ budowa muzeum ‒ jest ich zwycięstwem. Miało ich nie być na kartach historii, a
[pozostało do przeczytania 55% tekstu]
Dostęp do artykułów: