Nierozwiązany problem

Tak, mamy nierozwiązany problem na składowiskach odpadów komunalnych. Mamy pożary oraz niebezpieczny biogaz składowiskowy, który wydziela się nawet kilkadziesiąt lat po zamknięciu składowiska. Mamy uwalnianie tego biogazu do atmosfery zamiast jego utylizacji i energetycznego wykorzystania. Mamy społeczności lokalne walczące o prawo do godnego życia w czystym klimacie i środowisku pomimo państwowych gwarancji bezpieczeństwa ekologicznego. Najskuteczniejszym i sprawdzonym w świecie rozwiązaniem tego problemu są instalacje utylizacji energetycznej biogazu składowiskowego OZE, które są ogniwami bezpieczeństwa ekologicznego na składowiskach. Ograniczają one emisję biogazu do atmosfery,
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: