Sens pustki rozwiązań Platformy Obywatelskiej

Jasne jest, że głośne i jednoznaczne występowanie przeciwko reformowaniu Polski byłoby działaniem samobójczym. Bardziej opłaca się więc milczeć.


Jan Rulewski ogłosił swoją „autonomię” względem senackiego klubu Platformy Obywatelskiej. W swoim oświadczeniu wspomniał o „pustce rozwiązań” środowiska, z ramienia którego wygrał wybory do Senatu RP. O ile decyzja ogłoszona przez pana senatora nie niesie z sobą żadnych zasadniczych konsekwencji politycznych, o tyle jej uzasadnienie potwierdza główny element polityki prowadzonej przez ugrupowanie, z którego chce autonomizować się ten polityk. Cechą tą jest brak publicznie deklarowanej wizji tego, jakim państwem ma
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: