Kilkaset lat polskiej tradycji. Najwyższy światowy poziom rodzimych stadnin

Hodowla koni jest nierozerwalnie związana z historią Polski i stanowi dużą wartość kulturową naszego kraju. Analizując hodowlę tych zwierząt w kontekście europejskim, można śmiało powiedzieć, że polski chów ma bardzo dobrą opinię na kontynencie.

Obecnie liczba posiadanych klaczy poszczególnych ras: pełnej krwi angielskiej, wielkopolskiej, małopolskiej oraz rasy polski koń szlachetny półkrwi, i liczba ogierów utrzymywanych w Stadach Ogierów stanowi pulę genetyczną oraz niezbędne minimum do zachowania cennych rodzin żeńskich i rodów męskich. Ochrona zasobów genetycznych, wdrażanie nowych technologii i zaopatrywanie hodowli krajowej w materiał biologiczny pomimo zawirowań na rynkach zbytu, stanowi główny i podstawowy cel działalności państwowych spółek hodowli koni. Stadniny arabskie są przykładem bardzo dobrego prowadzenia hodowli, sprzedaży, promocji i odgrywają ważną rolę dla hodowli tej rasy nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie.

Dokładne informacje dotyczące pochodzenia koni rasy czystej krwi arabskiej nie są do końca znane. Jednak za początek jej powstania uważa się VII wiek n.e. oraz rosnącą potęgę i ekspansję świata arabskiego, która łączy się z pojawieniem się proroka Mahometa i rozwojem islamu. Wskazania proroka, potrzeby wojenne i specyficzne warunki klimatyczne i środowiskowe Arabii stworzyły konia charakteryzującego się wybitnymi cechami użytkowymi: ogromną wytrzymałością i odpornością, małymi wymaganiami paszowymi, szybkością, suchością tkanki, szczególną zdolnością dziedziczenia i przekazywania cech na potomstwo, jak też urodą i łagodnym charakterem.

Hodowla koni rasy czystej krwi arabskiej ma w Polce wielowiekową tradycję. Aktualny trzon hodowli w postaci najcenniejszych klaczy stadnych zlokalizowany jest w stadninach ANR oraz w hodowlach prywatnych.

Wyhodowane w Polsce konie czystej krwi arabskiej prezentują najwyższy światowy poziom i dzięki wykształconej i ugruntowanej...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: