Reeuropeizacja Kościoła

Walka o Europę

Pontyfikat Benedykta XVI, na co wskazuje nawet samo odwołanie się do św. Benedykta z Nursji, ale też Benedykta XV – pozostaje głęboko europejski. Papież dostrzega kierunek, w jakim podąża nasz kontynent, rozumie trawiące go głęboko choroby i próbuje – a patrząc na demograficzne tendencje, może to być ostatnia szansa – uratować Europę i Europejczyków przed samozagładą. Ratunkiem może być wyłącznie powrót do chrześcijaństwa, i to nie w wersji soft, ale silnej tożsamościowo opcji chrześcijaństwa łacińskiego, z jego ojcami św. Augustynem, św. Benedyktem i św. Tomaszem. Papież podkreśla to szczególnie mocno w ostatniej książce opublikowanej przed
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: