Rosja - Inne oblicze antyputinowskich protestów

Na Bołotnym Placu ok. 50 tys. ludzi (10 grudnia), na Prospekcie Sacharowa jakieś dwa razy tyle (24 grudnia). 4 lutego Rosja może być w szoku, widząc liczbę demonstrantów. Bez wątpienia, organizatorzy protestów mogą mówić o paśmie sukcesów – możliwych dzięki sile nowoczesnych technologii, z Runetem – jak określa się rosyjskojęzyczny segment internetu – na czele. Nie przypadkiem główne role odgrywają popularni blogerzy, artyści i publicyści, a nie skostniała i strukturalnie nieskuteczna „pozasystemowa” opozycja partyjna – dzieląca się wciąż i łącząca, kierowana przez byłych beneficjentów reżimu. Już w grudniu na posiedzeniach komitetu organizacyjnego demonstracji dochodziło do kłótni między nurtem „aktywistów” (pisarz Borys Akunin, publicysta Leonid Parfionow) a „politykami” (b. wicepremier Borys Niemcow, b. deputowany Władimir Ryżkow). Jednocześnie pod masowy ruch zaczynają podłączać się partie opozycji „systemowej” (komuniści i eserzy), a im dłużej hasła wznoszone przez demonstrantów nie przynoszą efektu, tym głośniej słychać czerwonych i brunatnych radykałów – stosunkowo nielicznych, ale najlepiej zorganizowanych.

„Wyborcy” i „Obywatele”

17 stycznia powstały dwie organizacje, reprezentujące dwa nurty w opozycji: Liga Wyborców (LI) oraz Ruch Obywatelski Rosji (GDR). Liga Wyborców ma być apolityczną organizacją walczącą o uczciwość w polityce, nie ma zamiaru popierać konkretnych polityków czy partii i sama nie zamierza przekształcać się w partię. Celem ma być jedynie obrona praw obywatelskich Rosjan. W jaki sposób ma zamiar to robić, odżegnując się od polityki, nie wiadomo.

Tego samego dnia powstał Ruch Obywatelski Rosji (GDR), który ma koordynować akcje w obronie prawa do uczciwych wyborów w Rosji (jak LI) i formułować wspólne żądania polityczne (w odróżnieniu od Ligi). Decyzja zapadła na posiedzeniu Grupy Inicjatywnej, pod przewodnictwem deputowanego do Dumy z ramienia lewicowej partii Sprawiedliwa Rosja Ilii...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: